At leve med Autisme Spektrum Forstyrrelser/ASF

(Indlægget indeholder reklame for konkrete hjælpemidler til ASF, ADHD m.v.)

Et liv med ASF har gennemgribende betydning for hverdagen. Det gælder både for den person, som har ASF, og for de pårørende. ASF medfører anderledes måder at tænke og agere på i hverdagen samt vanskeligheder med sociale situationer. Med ASF i familien handler det om at få skabt en hverdag med stabilitet, struktur og tryghed.

Læs mere »